Bibliotekskatalogen Vaari-Finna

Bibliotekskatalogen Vaari-Finna är i första hand avsedd för att lokalisera fjärrlån. Därför är Depåbibliotekets primärkatalogisering på miniminivå. Katalogposterna innehåller inte klassifikationskoder, ämnesord och serieuppgifter. De katalogposter som kopieras från andra kataloger är oftast på mellannivå eller nationalbiblioteksnivå. I takt med att antalet bibliotek som bidrar med poster i samkatalogen Melinda har ökat, så har också antalet kopierade poster i Vaari ökat. En stor del av dessa katalogposter är indexerade. 

Depåbiblioteket katalogiserar i Melinda, från vilken katalogposterna överförs till Vaari-Finna.

Depåbibliotekets speciella roll i det nationella katalogiseringssamarbetet är retroaktiv primärkatalogisering. Depåbiblioteket producerar årligen ett ansenligt antal katalogposter i Melinda och spelar därför en stor roll för att göra material som har anskaffats till de finländska biblioteken tillgängligt.

I Melinda används bibliotekssystemet Aleph och i Vaari används Koha. Katalogiseringsformatet är Marc21.